Mekkerland

Mekkerland is een zorgboerderij

Mekkerland wordt beheerd door mensen die op school, op het werk, thuis of in hun vrije tijd vastlopen of dreigen vast te lopen. In de eerste plaats zijn we er voor 'moeilijk begeleidbare' en 'maatschappelijk kwetsbare' mensen met psychologische problemen en/of grensoverschrijdend gedrag. In de tweede plaats zijn we er voor iedereen die de de nood voelt aan ontmoeting, verbinding en zinvolle dagbesteding. 

Mekkerland wil (verdere) uitsluiting bij deze mensen voorkomen door een plek aan te bieden waar zij zich kunnen engageren en waar zij verantwoordelijkheden kunnen opnemen in het beheer van de boerderij, de verzorging van onze dieren, moestuinieren, koken, klussen, bouwen, werken in onze zomerbar, enz... 

Het opnemen van engagementen en verantwoordelijkheden leidt tot een groter gevoel van eigenwaarde, waardoor onze deelnemers zich beter gaan voelen, zich terug makkelijker kunnen bewegen in hun sociale relaties en terug aansluiting kunnen vinden met hun omgeving.     

Mekkerland is een kinderboerderij

Van mei tot en met september zetten wij onze grote poort open voor het publiek en zijn wij een kinderboerderij. De kinderboerderij wordt beheerd door de mensen van de zorgboerderij. U kunt dan op woensdag-, zaterdag- of zondagnamiddag bij ons langskomen met uw spruit of kleinspruit om samen te spelen, naar de dieren te kijken, mensen te ontmoeten, onze werking beter te leren kennen en iets te drinken in onze zomerbar. 

Wij zijn subsidie-onafhankelijk, dus door iets te drinken in onze bar, steunt u onze werking. 

Bij de kinderboerderij ligt de nadruk op spelend ontdekken. Mekkerland is groen en alles is gebouwd in natuurlijke materialen. Als kind spelen met natuurlijke materialen versterkt de verbinding met de natuur en legt een mooie basis voor het verdere leven. 

Op Mekkerland komen tijdens de schooluren, ook regelmatig schooltjes op bezoek.

Tijdens de openingsuren van de kinderboerderij kan u ook feestjes organiseren.

En wij geven ook regelmatig zelf een feest.