Verwonder.

Wat er ook speelt
in deze wereld,
laat het vooral
de kinderen zijn.