Het beste moet nog komen

5/7 - 9/7 Kampje BUITENGewoon
5/7 - 9/7 Kampje Das Kunst Bouwkamp
10/7 Feest Mekkerland Zomerfeest
11/7 Workshop Cirkelzingen Waaw
12/7 - 16/7 Kampje De Boekenmeesters
12/7 - 16/7 Kampje Waauw Speelweek Survival
12/7 - 16/7 Kampje Das Kunst Bouwkamp
18/7 Workshop Cirkelzingen Waaw
24/7 Workshop Kruiden voor vrouwen
26/7 - 30/7 Kampje Waauw Speelweek Flower Power
2/8 - 3/8 Kampje Mad Science
5/8 - 6/8 Kampje Mad Science
7/8 Workshop Kruiden spiritueel bekeken
15/8 Workshop Cirkelzingen Waaw
16/8 - 20/8 Kampje Waauw Speelweek Wild Wild Nature
16/8 - 20/8 Kampje Das Kunst Bouwkamp
23/8 - 27/8 Kampje Das Kunst Bouwkamp
28/8 Workshop Kruiden voor vrouwen